Kategori: FAYDALI BİLGİLER Haberleri
address nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
address: adres, [07.09.07], Bir konumu tanımlayan değer.   ÖRNEKLER: Kaydedici numarası, s...
addition without carry nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
addition without carry: eldesiz toplama, [02.05.10], bkz. non-equivalence operation ...
addend nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
addend: toplanan, [02.C.15], Toplama işleminde, eklenene eklenen bir sayı veya nicelik.  ...
add mode nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
add mode: toplama modu, [22.03.18], Toplama ve çıkarma işlemlerinde, girilen son rakama göre &ou...
ADC nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
ADC: ADC, [19.01.18], bkz. analog-todigital converter  ...
adaptive training nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
adaptive training: uyarlamalı eğitim, [29.01.42], Başarımı artırmak için bir konuşma şablonunu ...
adaptive resonance theory network nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
adaptive resonance theory network: uyarlanır resonans teorisi ağı, [34.02.36], Giriş örüntü...
adaptive neural network nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
adaptive neural network: uyarlanır sinir ağı, [34.02.39], Başarım özelliklerini çevresindeki ...
adaptive learning nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
adaptive learning: uyarlamalı öğrenme, [31.03.03], Dış bilgi kaynağından alınan öneriye uygun...
acyclic network nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
acyclic network: döngüsel olmayan ağ, [34.02.25], bkz. feedforward network  ...
actual transfer rate nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
actual transfer rate: gerçek aktarım hızı, [09.05.21], İki nokta arasındaki zaman birimi başına ...
actual recipient nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
actual recipient: gerçek alıcı, [32.04.04], Dağıtımın ve doğrulamanın yer aldığı potansiyel ...
actual parameter nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
actual parameter: gerçek parametre, [15.03.14], İlgili bir bildirimle bir veri nesnesinin ilişkilendi...
actual argument nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
actual argument: gerçek bağımsız değişken, [15.03.14], bkz. actual parameter  ...
actor nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
actor: aktör, [28.02.21], Bir senaryoda bir konuya ait rolü yerine getiren varlık.   &O...
active wiretapping nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active wiretapping: etkin hatta girme, [08.05.27], Veriyi değişikliğe uğratma veya yeni veri ekleme amacı...
active window nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active window: etkin pencere, [13.05.34], Pencereler (1) kümesinden o anda kullanılmakta olan pencere.&n...
active vocabulary nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active vocabulary: etkin sözlük, [29.03.17], bkz. spoken vocabulary  ...
active threat nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active threat: etkin tehdit, [08.05.05], Bir veri işleme sisteminin durumunun yetkisiz olarak kasten değişt...
active matrix display device nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active matrix display device: etkin matris görüntü aygıtı, [13.04.08], Görüntü...
active matrix display nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
active matrix display: etkin matris görüntüleyici, [13.04.08], bkz. active matrix display devic...
activation record nedir?
FAYDALI BİLGİLER
04-07-2020 Cumartesi
activation record: etkinleştirme kaydı, [07.05.26], Bir görev ya da alt programın bir örneğini t...
activation function nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
activation function: etkinleştirme işlevi, [34.03.13], Bir yapay sinirin çıkış değerini, yapay si...
activation nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
activation: etkinleştirme, 1. [07.10.02], (Bilgisayar programlamada) Bir etkinleştirme kaydının oluşturul...
action part nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
action part: eylem bölümü, [28.02.28], bkz. right-hand side  ...
action bar nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
action bar: eylem çubuğu, [13.05.42], bkz. menu bar  ...
action nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
action: eylem, [17.02.20], (Veri tabanlarında) Bir bilgi tabanındaki veya kavramsal şemadaki cümleleri...
ACSE nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
ACSE: [26.05.03], bkz. association control service element  ...
acoustic signal nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
acoustic signal: akustik sinyal, [29.01.05], Veri ileten seslerden oluşan sinyal.  ...
acknowledgment nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
acknowledgment: onaylama, [09.06.22], İletilen verinin alındığını gösteren ve alıcı tarafından g...
accuracy nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
accuracy: doğruluk,   1. [02.06.05], Hatadan arınmış olma niteliği.   2. [02.06.06...
accountability nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
accountability: izlenebilirlik, [08.01.10], Varlığa ait eylemlerin, bu varlık için benzersiz bir şe...
access unit nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access unit: erişim birimi, [32.02.08], Bir ileti aktarma sistemini başka bir iletişim sistemine bağlayan ...
access type nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access type: erişim türü, 1. [15.04.18], bkz. pointer type 2. [08.04.08], (Bilgisayar güvenli...
access time nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access time: erişim süresi, [12.02.31], Veri için bir çağrının başlatıldığı an ile...
access right nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access right : erişim hakkı, [08.04.05], Bir öznenin belirli bir nesneye belirli bir tür işlem i&...
access permission nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access permission: erişim izni, [08.04.06], Bir öznenin belirli bir nesneye göre erişim hakların...
access period nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access period: erişim dilimi, [08.04.07], Belirtilen erişim haklarının geçerli olarak kaldığı za...
access path nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access path: erişim yolu , [17.03.13], İstenilen veriye ulaştıran bir adresler zinciri. NOT: Bir veri par&...
access path independence nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access path independence : erişim yolu bağımsızlığı, [17.03.14], Bir veri tanımının erişim yolundan...
access method nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access method: erişim yöntemi, [01.08.03], Veri kullanımında, verinin okunması ve yazılması esnası...
access mechanism nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access mechanism: erişim düzeneği, [12.05.08], Bir erişim kolunun ya da tarağın hareket etmesinden s...
access management service nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access management service: erişim yönetimi hizmeti, [32.06.14], Bir kullanıcı temsilcisinin ve bir ile...
access list nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access list: erişim listesi, [08.04.02], bkz. access control list  ...
access level nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access level: erişim düzeyi, [08.04.04], Korunan bir kaynağa erişebilmek için bir varlıktan is...
access control list nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access control list: erişim denetimi listesi , [08.04.02], Bir kaynağa erişim için yetkililendirilen...
access control field nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access control field: erişim denetimi alanı, [25.04.06], Bir çerçeveyi bir andaçtan ay...
access control nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access control: erişim denetimi, [08.04.01], Bir veri işleme sisteminin kaynaklarına yalnızca yetkilendiri...
access category nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access category: erişim kategorisi, [08.04.03], Varlığın kullanım için yetkilendirildiği kaynakla...
access arm nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access arm: erişim kolu, [12.05.04], Bir manyetik diskte bulunan, üzerine manyetik kafaların takılı o...
access nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
access: erişmek, [01.01.04], (f.) Bir kaynağın kullanımını mümkün kılmak. ...
acceptance test nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
acceptance test: kabul testi, [20.05.07], Bir sistemin ya da işlevsel birimin sözleşme koşullarını y...
accept statement nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
accept statement: onaylama deyimi, [15.05.30], Bir hizmet sağlayıcı görev içerisinde bu gö...
abstract syntax nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abstract syntax: soyut söz dizimi, [26.06.03], Uygulama katmanı verisinin ya da uygulama protokol deneti...
abstract data type nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abstract data type: soyut veri türü, [15.04.02], Bir işlemler listesi veya veri yapılarındaki mev...
absolute vector nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute vector: mutlak vektör, [13.03.21], Başlangıç ve bitiş noktaları  mutlak koordina...
absolute loader nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute loader: mutlak yükleyici, [07.05.06], Tüm adreslerin mutlak adresler olduğu, yük mod&...
absolute loader nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute loader: mutlak yükleyici, [07.05.06], Tüm adreslerin mutlak adresler olduğu, yük mod&...
absolute instruction
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute instruction: mutlak komut, [13.05.02], bkz. absolute command  ...
absolute error nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute error: mutlak hata, [02.06.08], Doğru, tanımlanmış veya teorik olarak doğru bir değeri hesaplan...
absolute coordinate nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute coordinate: mutlak koordinat, [13.02.06], Belirlenen bir koordinat sisteminin başlangıcına gö...
absolute command nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute command: mutlak komut, [13.05.02], Mutlak koordinatları kullanan bir görüntü komutu.&...
absolute code nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute code: mutlak kod, [07.04.13], Tüm adreslerin mutlak adresler olduğu kod.  ...
absolute assembler nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute assembler: mutlak birleştirici, [07.04.10], Mutlak kod üreten birleştirici.  ...
absolute address nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
absolute address: mutlak adres, [07.09.35], Bir taban adrese başvurmaksızın bir konumu tanımlayan doğruda...
abort statement nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abort statement: durdurma deyimi, [15.05.28], Bir veya daha fazla işin bu tür bir iş ile daha sonra her...
abort sequence nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abort sequence: durdurma dizisi, [25.01.26], Bir çerçeve iletimini vakitsiz bir şekilde sonland...
abductive inference nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abductive inference:çıkarım ile sonuç çıkarma, [28.03.04], bkz. abduction   ...
abduction nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abduction: çıkarım, [28.03.04], Belirli gerçeklerden, bu gerçeklerin inandırıcı a&cc...
abbreviated address calling nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
abbreviated address calling: kısaltılmış adres çağırma, [09.08.09], Bir kullanıcının ça...
Converter Nedir?
FAYDALI BİLGİLER
03-07-2020 Cuma
Converter: A/D dönüştürücü, [19.01.18], bkz. analog-to-digital converter ...
BILL GATES
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Bill Gates, 28 Ekim 1955’de Amerika’nın Seattle şehrinde doğdu. Halen hayatta olan dünyaca...
ESRA GÜLMEZ
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Elazığ’da doğan ve orada yaşayan Esra Gülmez, ilkokulu başarıyla bitirdikten sonra babası ta...
ENZO FERRARI
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Enzo Ferrari, 1898’de İtalya’da, Modena kasabasında doğdu. Babasının küç&uu...
FREDERICK SMITH
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
1944 yılında Mississipi’de doğan Frederick Smith küçük yaşta hem babasını kaybetm...
ALEXANDER FLEMING
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
İskoçya’da Fleming adında yoksul bir çiftçi yaşıyordu. Bir gün tarlada &cc...
ROGER BANNISTER
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Atletizm alanında 1950’li yıllara kadar önemli başarılar elde edilmişti. Öyle ki do...
ABRAHAM LINCOLN
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Amerika Birleşik Devletleri’nin beşinci başkanı olan Abraham Lincoln, 1809’da Kentucky şehrin...
GLENN CUNNINGHAM
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Glenn Verniss Cunningham 4 Ağustos 1909’da ABD’nin Kansas eyaletinde doğdu. Çocukluğu Ka...
ERIK WEIHENMAYER
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Erik Weihenmayer 1968 yılında doğdu. Çocukluk döneminde geçirdiği bir rahatsızlıktan ...
OSCAR PISTORIUS
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Oscar Pistorius, 1986’da Güney Afrika’da dünyaya geldi. Diz ve bileği birbirine bağlay...
RAY CHARLES
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Soul müziğin kurucusu ve en önemli temsilcisi Ray Charles, 1930 yılında Albany, Georgia&rsq...
CHRISTY BROWN
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Christy Brown, 5 Haziran 1932’de İrlanda’nın Dublin kentinde dünyaya geldi. Dört aylı...
HELEN KELLER
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 27 Haziran 1880’de doğan Helen Keller, henüz on dokuz aylıkken geçirdiği birka&cced...
STEPHEN HAWKING
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Stephen Hawking 1942 yılında İngiltere’de doğdu. Okul dönemlerinde sağlıklı ve hareket...
DANS ETMEK İÇİN YAŞAYAN KIZ
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Evin içinde dans etmeye başladığında henüz üç yaşındaydı. Dans etmeyi &ou...
MEHMET İLE ALİ’NİN ÖYKÜSÜ
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Uzun zaman önce, Anadolu’nun büyükçe bir köyünde Mehmet ile Ali isminde ...
ESKİ BİR İBRANİ HİKÂYESİ
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Eski zamanlarda uzak bir ülkede geçimini dağdan yonttuğu mermerleri işleyerek sağlayan b...
NEYİ KOPYALAYACAĞIMIZI BİLMEK
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Yaşlı adam uzun zamandır saatçilik yapıyordu. Geçimini sağladığı küç&u...
PÜF NOKTASI
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Eski zamanlarda uzak bir Anadolu kasabasında geçimini çanak çömlek ve testi imal ed...
PADİŞAH VE BEYAZ AT
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Padişahın dillere destan beyaz bir atı varmış. Padişah, bu atını çok severmiş, gezilere ...
JOHN FORBES NASH
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Amerikalı ünlü matematikçi John Forbes Nash, 13 Haziran 1928’de Batı Virginia&r...
HAYATI ISKALAMAK
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Üniversiteden yeni mezun olmuş bir arkadaş grubu eski üniversitelerindeki profesörlerini ziya...
DUYGULARA SESLENMESİNİ BİLMEK
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Kör bir adam, bir bahar günü, şehrin manzarasının en güzel göründüğ&uum...
BALTAYI BİLEMEK
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 İki oduncu arkadaş bir ormanda ağaç kesiyorlarmış. Adamlardan biri sabahları erkenden kalk...
BAHÇE
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Şehirdeki bir evin bahçesinde yan yana iki limon ağacı dikiliydi. Mayıs ayı sonlarında a&cc...
ÇATLAK KOVA
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
 Uzak bir şehirde zengin bir ailenin su ihtiyacını karşılamakla görevli bir sucu yaşarmış. S...
DOĞRU ZAMAN
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Amerikalı zengin bir işadamı, Meksika’ya yaptığı bir iş seyahati sırasında küçü...
TUZ VE SU
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
Yaşlı bir köylü torununun sürekli her şeyden şikâyet ettiğini, yaşamındaki her şe...
REKABETİN BAŞARIDAKİ
FAYDALI BİLGİLER
30-06-2020 Salı
ÖNEMİ Tanınmış bir işadamı, çelik üretimi yaptığı fabrikasından yeterince verim ala...
Haber Yazılımı