Haber Detayı
04 Kasım 2020 - Çarşamba 22:15 Bu haber 722 kez okundu
 
Tüberkülidler Nedir?
Tüberkülidler Nedir?
SAĞLIK-YAŞAM Haberi
Tüberkülidler Nedir?

 Liken skrofulozorum: Özellikle tüberkülozlu çocuklarda ortaya çıkan, sarımtırak pembe renkte küçük papüllerden oluşan likenoid bir erüpsiyondur. Dokuda mikobakteri tespit edilmez.

 

Papülonekrotik Tüberkülid: PPD çoğu olguda pozitiftir. Ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, kalçalarda ve alt gövdede yerleşir. Papülün üzerindeki nekrotik krut kaldırıldığında kratere benzeyen bir ülserasyon ortaya çıkar. 50 olguda PCR pozitiftir. Eritema induratum bazin (nodüler vaskülit): 90-95 oranında kadınlarda ve çoğunlukla menapoz döneminde görülür. Aktif tüberküloz nadir olarak bulunur. Ekstremitelerde eritrosiyanotik değişiklikler bulunur. Nodüler lezyonlar özellikle krurislerde lokalize olur. Tüberküloz etyolojisi olmayanlar için nodüler vaskülit terimi kullanılır. 

 

Tedavi:

Diğer organ tüberkülozlarında olduğu gibi deri tüberkülozunda da kemoterapi en az 12 ay kullanılır. Tedavide en az iki ilaç kullanılmalıdır. İzoniazid (INH): tüm vücut sıvılarına ve sklerotik dokuya iyi penetre olur. Eskimiş, fibrotik lezyonlarda da etkilidir. Nöropati yapabilir. Uzun süre kullanıldığında direnç gelişir (5 mg/kg). Pirazinamid: izoniazide yanıt alınamadığı durumda kullanılır. GİS bozukluğu yapabilir. Rifampisin: hızlı bakterisit etki gösterir. 600 mg/gün. Vücut sıvılarını turuncuya boyar. Hepatotoksiktir. Etambutol: görme bozuklukları yapabilir. Streptomisin: ototoksik olduğu unutulmamalıdır.—- Skrofulodermada cerrahi girişim yapılabilir. Lupus vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutis küçük lezyonlarında cerrahi eksizyon, kriyoterapi veya elektrokoterden yararlanılabilir. Mutilasyonda plastik cerrahi yöntemler uygulanır. Tüberkülid tedavisinde antitüberkülo ilaçlara ek olarak yüksek doz C vitamini (1gr) kullanılabilir. Preparat Günlük Doz Yan Etkiler - İzoniazid 5 mg/kg Nöropati, akroparestezi, kramplar, hepatopati - Pirazinamid 20-35 mg/kg Gis bozukluğu, hematopoetik bozukluk, karaciğer bozukluğu - Rifampisin 10-12 mg/kg Bilirubin yüksekliği, bulantı, ateş, ekzantem, hepatopati - Etambutol 15-25 mg/kg Göz hasarı, nöropati - Streptomisin 15 mg/kg Denge kusuru, parestezi, ateş, nadiren de sağırlık

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı