Haber Detayı
04 Temmuz 2020 - Cumartesi 23:25 Bu haber 225 kez okundu
 
Tarihe yön veren konuşmalar! OSMAN GAZİ
Doğum tarihi: 1258, Söğüt Ölüm tarihi ve yeri: 1 Ağustos 1326, Bursa Defin tarihi ve yeri: Osman Gazi Türbesi, Bursa Eş: Râbi'a Bâlâ Hâtun (e. 1289–1324), Malhun Hatun (e. 1280–1323) Çocuklar: Orhan, Alâeddin Paşa, Fatma Hatun, Pazarlı Bey, Hamid Bey, Çobanbey, Melik Bey, Savcı Bey Kardeşleri: Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey
BİYOGRAFİ Haberi
Tarihe yön veren konuşmalar!  OSMAN GAZİ

Osman Gazi, Oğuzların Kayı boyunun başına geçtiğinde henüz 23 yaşında bir gençti. Etrafında kendisi gibi yiğit cihat erleri; Konur Alp, Turgut Alp, Abdurrahman Gazi, Akça Koca, Gündüz Alp, Karamürsel, Saltuk Alp ve Samsa Çavuş’tan oluşan bir hale bulunuyordu. Diğer Anadolu beylikleriyle toprak kavgasına girmek yerine Bizans’ın iç karışıklıklarından yararlanarak, tekfurlarını üst üste mağlup edip zaferler kazandı.

 

Âşıkpaşazade ve diğer Osmanlı kaynaklarında, Osman Gazi, göğsünden ulu bir ağacın bittiği meşhur rüyasını Şeyh Edebali’ye anlattığında Şeyhin: ‘Oğul Osman, padişahlık sana ve senin nesline mübarek olsun’ dediği kaydı vardır. Dünyanın en uzun ömürlü hanedanına ismini veren, sahip olunan topraklar itibariyle de en büyük devletlerden birinin kurucusu olan Osman Gazi, ata binmek ve kılıç kullanmakta, savaşlarda zaferler kazanmakta pek mahir olsa da bir hükümdar olarak insanların gönlünde taht kurmasına sebep olan asıl özellikleri, hak ve adalete saygılı ve merhametli oluşuydu. Kaynakların cesur, merhametli, salih ve dindar bir kimse olarak tanıttığı Osman Gazi; fakirleri doyurmak, dul ve yetimleri korumak gibi hasletlere sahipti. Üstün yetenekler taşıyan, güçlü bir komutan olduğu kadar, sabırlı ve olgun bir idareciydi.

 

Şanını, kılıcından ziyade adaleti ile sağlamıştı. Fethettiği yerlerde tebaası arasında ırk, din ve soy farkı gözetmezdi. Bizans halkı kendi tekfurlarından göremediği adil muameleyi Osman Gazi’den görmüştür. Osman Gazi, hiçbir zaman saltanat hırsıyla hareket etmemiş, kendisine yurt veren Selçuklu Sultanına karşı saygılı olmuş, onun hayatta bulunduğu zaman zarfında bağımsızlığını ilan etmemiştir. Kendisine daha sonraki Osmanlı hükümdarları için kullanılan padişah, sultan gibi unvanlarla hitap edilmediği; diğer Türkmen beyleri için de kullanılan ‘bey’ kelimesiyle hitap edildiği bilinmektedir. 1299’da bağımsızlığını ilan ettikten sonra ise Osman Gazi’ye ‘han’ diye hitap edilmiştir.

 

Osman Gazi 1314’te Bursa kuşatmasını başlatmış, on seneden fazla süren kuşatmanın sonlarına doğru 1324’te hastalanmış ve Bursa’nın fethini, oğlu Orhan Gazi’ye bırakmıştır. (1326) Bursa’nın fethedildiği sıralarda vefat eden Osman Gazi’nin kabri Bursa’da Gümüşlü Kümbet’tedir. Basiretli padişah, vefat edeceği zaman oğlu Orhan Gazi’ye gönderdiği vasiyetnamede Osmanlı devletini ileride koskoca bir imparatorluk yapacak olan ilkeleri şöyle sıralamıştır: “Allah’ın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini ulemadan sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine ihsanı eksik etmeyesin, ki insan, ihsanın kuludur. Zalim olma! Âlemi adaletle şenlendir. Ve Allah için cihadı terk etme! Ulemaya riayet et ki, din ve devlet işleri nizam bulsun.

 

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. Askerinle ve malınla gururlanıp ulemadan uzaklaşma. Bizim mesleğimiz, Allah yoludur ve maksadımız, Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun! Memleket işlerini noksansız gör! Allah’ın hakkını ve kulların hukukunu gözet! Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile, zulmü kaldırmaya devam ile, her bir işe teşebbüste Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru! Haksız yere hiçbir ferde layık olmadığı muamelede bulunma! Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. ” Osman Gazi’nin aşağıdaki satırlarda aktardığımız konuşması ise, bir mecliste oğullarına verdiği nasihatidir. Konuşma, yapıldığı sırada, bir yazıcı tarafından kaleme alınmıştır. Hükümdarların devlet yönetiminde uyması gereken prensipleri açıkladığı bu konuşma, Osman Gazi’nin milletine olan sevgi ve saygısını, halkının huzurunu düşündüğünü ve adaletini göstermektedir. 

Kaynak: Editör: Ahmet PEKCAN
Yorumlar
Haber Yazılımı