Haber Detayı
29 Kasım 2019 - Cuma 15:21
 
MEBʹin 5 yıllık yol haritası belli oldu
EĞİTİM Haberi
MEBʹin 5 yıllık yol haritası belli oldu

Stratejik planda yer alan hedeflere göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin her düzeydeki yeterliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak.Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan, ˮbeceri temelli yabancı dil yeterlikleriˮ sistemine geçilecek.Bakanlık, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile Türkiyeʹnin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin eşit öğrenme ile öğretme fırsatlarını yakalamalarını, öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı hedefliyor.Öğretmenler için yeni mesleki gelişim modeli oluşturulacakStratejik plan kapsamında yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ˮveriye dayalı yönetim yapısıˮna geçilecek.Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacak. Ayrıca eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman modeli oluşturulacak.Fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecekOkul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimlerini sağlamayı amaçlayan Bakanlık, erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığını artıracak, temel eğitimde yenilikçi uygulamalara yer verecek.var reklamstore_region_id = 517310;var reklamstore_location=ˮmanuelˮ;Ortaöğretim sisteminin de değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiyeʹnin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek hedefiyle fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecek. Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği de artırılacak.Eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecekÖzel gereksinimli öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkan veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) yapılanması kurulacak.Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecek.Türkiyeʹnin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrenciler, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecek.Destekleyici özel öğretim yapısına geçilecekMesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecek.Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecek, ˮeğitim-istihdam-üretimˮ ilişkisi güçlendirilecek.Bakanlık, yeni dönemde uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullar için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçmeyi hedefliyor. Ayrıca özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecek. Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik de düzenlemeler yapılacak.Hedefler belirlenirken 60 bin paydaşla anket yapıldıÖte yandan, plan kapsamında MEB okul ve kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli 60 bin ilgilinin katılımıyla ˮPaydaş Anketiˮ gerçekleştirildi. Stratejik plandaki hedefler, paydaşların bu ankete verdiği yanıtların ışığında belirlendi.Anketi yanıtlayanlar sırasıyla hayat boyu öğrenme, zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik faaliyetleri en çok memnun oldukları alanlar arasında gösterdi.Katılımcılar, 5 yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanların sırasıyla ˮöğretmen politikaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı, zorunlu eğitim faaliyetleri ve öğretim programlarıˮ olduğu görüşünü paylaştı. Kaynak: AA
Kaynak: Editör:
Etiketler: MEBʹin, 5, yıllık, yol, haritası, belli, oldu,
Yorumlar
Haber Yazılımı