Haber Detayı
26 Haziran 2020 - Cuma 22:48 Bu haber 42 kez okundu
 
Kadın hastalıkları ve doğum: Uterusun Benign Hastalıkları
Myoma uteri, Klasifikasyon, Patoloji, Myom dejenerasyonları, Semptomlar, Fizik muayene, Yardımcı tanı yöntemleri, Tedavi, Gebelikte myom, Adenomyosis, Endometrial polip,
SAĞLIK-YAŞAM Haberi
Kadın hastalıkları ve doğum: Uterusun Benign Hastalıkları

 

Uterusun Benign Hastalıkları

Myoma uteri:
İnsidansı 35 yaş sonrası 20-25, 4. ve 5. dekatda sık. Pelvik laparotomilerin 60‘ı myoma uteri nedeniyle yapılır.

 

 

Klasifikasyon: intramural, subseröz (intraligamenter, parazitik), submukoz.

 

 

Patoloji: Myomlar en çok korpusdan orjin alır. 2-3 mm den 30 cm ye kadar dewğişik büyüklükte olabilir.  Çevre myometriumdan belirgin ayrılırlar, kapsülleri yoktur, çevre myometriuma yaptığı baskı sonucu yalancı kapsül oluşur. Myometriumdaki düz kaslardan köken alırlar. Myometrium içindeki damar düz kasından geliştiğini gösteren çalışmalar vardır. Östrojen stümülasyonu myom gelişiminde önemli bir faktördür. En önemli gözlem reproduktif dönem bittikten sonra görülen regresyondur.

 


Myom dejenerasyonları: Hyalen; en sık görülen dejenerasyondur. Kistik. Yağlı (lipomato). Kalsifikasyon; genellikle postmenopozda görülür. Kırmızı; genellikle gebelikte görülür. Dejenerasyon semptomlara neden oluyorsa veya malignite ile karışıyorsa önemlidir. Myomlarda sarkomatöz dejenerasyon 0,1-0,05 oranlarında görülür. Özellikle hızlı büyüyen myomlarda akla getirilmelidir ve operasyon düşünülmelidir.

 


Semptomlar: Çoğu hasta asemptomatik. Anormal uterin kanama > en sık menoraji. Basınç hissi > mesane, rektum ve bağırsaklara bası yapabilir. Ağrı. İnfertilite. Myoma uteride infertilite nedenleri; endometriumda implantasyonu engelleyecek kadar incelme yaparlarsa, endoservikal kanalı tıkarsa, tubaların istmik kısımlarında şekil bozuklukları, buna karşılık çok sayıda hasta uterus myomlarına rağmen normal fertilitesini sürdürürler. Uterus myomları kanama anomalilerine nasıl yol açarlar; uterusun büyümesiyle kanayan endometrial alanın büyümesi, intramural myomlarda uterusun kontraksiyon yeteneğinin azalması ve hemostaz yapmakta gecikmesi, submukoz myomlarda endometriumun ülserasyonu ve nekroz, anovulasyon gibi duruma eşlik eden endokrin bir bozukluk.

 


Fizik muayene: Uterus çok büyümüşse abdominal yoldan palpe edilebilir. Bimanuel muayene daha yararlıdır. Kitlenin uterusa ait olup olmadığı tespit edilir. Pedinküle submukoz myom servikal osdan sarkabilir. Küretaj sırasında tespit edilebilir.

 


Yardımcı tanı yöntemleri: USG, HS-HSG, L/S, MR-CT, direk batın grafisi, IVP, D&C.


Ayırıcı tanı: Gebelik, adenomyosis, adneksial kitle, endometrial polip, endometriosis, ektopik gebelik, endometrium CA, sarkom, doğuştan uterus anomalileri.

 


Tedavi: 1.Gözlem. 2.Cerrahi; myomektomi, TAH, vajinal histerektomi, LAVH. 3.Tıbbi tedavi; GnRH analogları (Buserelin, Decapeptyl, goserelin) İntranasal, subkutan veya parenteral kullanılabilir, uterin arter embolizasyonu. Myoma uteride ameliyat endikasyonları; semptom veriyorsa (ağrı, bası, kontrol altına alınamayan anemi), 12 hafta gebelikden büyük uterus cesameti, postmenopozal uterus büyümeye devam ederse, myom infertilite nedeni olarak düşünülürse, hızlı büyüme, subseröz torsiyon olursa, submukoz vajene doğarsa.

 


Gebelikte myom: İnsidans 0,3-7,2. Genellikle boyutları büyür, spontan abortus oranı artar. 2. ve 3. trimesterlerde tm büyümesi nedeniyle bası semptomları oluşur. Ağrı ve batın duyarlılığı akut karın yapan nedenlerden ayrılmalıdır. Tedavi; gözlem, yatak istirahati, semptomatik.

 


Adenomyosis:
Myometrium içinde endometrial glandların ve stromanın bulunduğu alanlarla beliren selim bir uterus hastalığıdır. Histerektomi spesmenlerinin 20 de bulunur. Cerrahi girişim öncesi vakaların 10 da tanınır. 50-60 yaşlarında sıktır, giderek artan menstrüel kanama, giderek artan dismenore, giderek büyüyen hassas uterus vardır.

 


Endometrial polip: 12-81 yaş arasında görülebilir. Saplı ve sapsız endometrial uzantılardır. Endometriumun yerel yükselmesinden endometrial kaviteyi dolduracak büyüklüğe erişebilir. Çoğu uterus fundusu ve kornulardan çıkar. Fakat serviksden dışarı uzanabilir. Servikal poliplerden daha az kırmızı ve daha serttir. Polipler uterus boşluğunun kenar çizgilerinde bir çöküntü oluşturur ve bu durum HSG de gözlenebilir. Çoğu asemptomatiktir. Endometrial polipler semptom vermeleri durumunda AUK görülebilir. Birlikte endometrial hiperplazi ve myom gibi patolojilere rastlanabilir. Polipler sıklıkla küretaj veya histerektomide tesadüfen
fark edilir. Poliplerin H/S veya küretaj ile çıkarılması tedavide yeterlidir. Postmenopozal endometrial polip endometrium ca ile ilgili olabilir. 10 hastada endometrium karsinomu ile birliktelik gösterebilir.

 

Kaynak: Dr. Enes Başak

Kaynak: Editör: Leyla DUMAN
Yorumlar
Haber Yazılımı