Haber Detayı
12 Temmuz 2020 - Pazar 22:46 Bu haber 464 kez okundu
 
KÂTİP ÇELEBİ (1609-1657) KİMDİR?
Divan edebiyatı hakkında merak ettiğiniz içerik, biçim, nazım birimlerini, sanatçı ve eserlerini en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyoruz.
BİYOGRAFİ Haberi
KÂTİP ÇELEBİ (1609-1657) KİMDİR?

 İstanbul doğumludur. Asıl adı Mustafa’dır. Hacı
Halife diye anılır.(Hacı Kalfa)
 Uzun yıllar divan katipliği yapmış,çeşitli seferlere
çıkmıştır. Arapça, Farsça, Fransızca ve Latince bilir.
 Tarih, coğrafya, bibliyografya, toplumbilim
alanlarında yazılmış güçlü eserleri vardır. Daha çok
didaktik amaçlı eserler vermiştir. Eserlerinin
bazılarında sade nesir; bazılarında ise orta nesir
özellikleri görülür.

 “Cihannüma:Batılı anlayışı ile hazırlanmış
dünyanın 6 kıtası hakkında bilgi veren dünyanın
yuvarlak olduğunu da anlattığı coğrafya kitabıdır.
Eserde Japonya’dan Irak sınırına kadar olan ülkelerin
coğrafyasını, kısa tarihini, bitkiler ve hayvanlar
dünyasını anlatır.
 “Fezleke” adlı eserde 17.yy.ın tarihi olaylarını işler.
 “Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar” (Büyüklerin
deniz seferlerinden yadigar) Deniz seferlerinden ve
büyük Türk denizcilerinden söz eder.

 Keşfü’z-Zünun: 15.000 eser ve 10.000 yazarın
tanıtıldığı bibliyografya kitabıdır.
 Mizanü’l-Hak: Dönemin tartışma konularını
aktarır. Dini, ahlaki, toplumsal konuları işleyen
didaktik bir eserdir. Pozitif bilimlerin gerekliliği, batıl
inançların açtığı yaralar, inanç özgürlüğü, hoşgörü
gibi konuları işler.
 Düsturu’l Amal: Devlet işlerinde gördüğü
aksaklıkları ve çarelerini anlatan bir kitaptır.

 

Kaynak: Editör: Mehmet Ali UZUNKAYA
Yorumlar
Haber Yazılımı