Haber Detayı
03 Aralık 2020 - Perşembe 22:41 Bu haber 305 kez okundu
 
İyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. (Âl-i İmrân, 3/104)
DİNİ BİLGİLER Haberi
İyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek

-----------------------------------------------------

 

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz... (Âl-i İmrân, 3/110)

-----------------------------------------------------

 

Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. (A’râf, 7/199)

-----------------------------------------------------

 

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar... (Tevbe, 9/71)

-----------------------------------------------------

 

İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Gerçekten de ne kötü şeyler yapıyorlardı! (Mâide, 5/78-79)

-----------------------------------------------------

 

Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy… (Hicr, 15/94)

-----------------------------------------------------

 

...Biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Yoldan çıkmaları sebebiyle zulmedenleri şiddetli bir azapla yakaladık. (A’râf, 7/165)

-----------------------------------------------------

 

Ebû Saîd el-Hudrî’nin (ra) Resûlullah’tan(sav) şöyle işittiği nakledilmiştir: Sizden kim kötü bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun; bu, imanın asgarî gereğidir.35 (M177 Müslim, Îmân, 78)

-----------------------------------------------------

 

İbn Mes’ûd’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah(sav) şöyle demiştir: Benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin, sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashâbı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleri ile eliyle mücadele eden kimse mümindir; diliyle mücadele eden mümindir; kalbiyle mücadele eden de mümindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur. (M179 Müslim, Îmân, 80)

-----------------------------------------------------

 

Ebu’l-Velîd Ubâde b. Sâmit’ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resûlullah’a(sav) bağlılık sözü verdik.” (B7199-B7200 Buhârî, Ahkâm, 43; M4768 Müslim, İmâre, 41)

-----------------------------------------------------

 

Numân b. Beşîr’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber(sav) şöyle demiştir: Allah Teâlâ’nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler, bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer: Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit, üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine, “Hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek.” derler. Eğer üst kattakiler, onları, istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helâk olur. Şayet onları bu tehlikeli işten menederlerse, kendileri kurtulduğu gibi, onları da kurtarmış olurlar. (B2493 Buhârî, Şirket, 6)

 

-----------------------------------------------------

Huzeyfe’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber(sav) şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teâlâ size azap gönderir. Sonra Allah’a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. (T2169 Tirmizî, Fiten, 9)

-----------------------------------------------------

 

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber(sav) şöyle demiştir: Cihadın en üstünü, zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. (D4344 Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; T2174 Tirmizî, Fiten, 13)

Kaynak: (GH) - Görsel Haber Editör: Görsel Haber
Yorumlar
Haber Yazılımı