Haber Detayı
30 Kasım 2020 - Pazartesi 18:16 Bu haber 229 kez okundu
 
İyi veya Kötü Çığır Açmak
Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân, 25/74)
DİNİ BİLGİLER Haberi
İyi veya Kötü Çığır Açmak

Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık... (Enbiyâ, 21/73)

-----------------------------------------------------

 

Ebû Amr Cerîr b. Abdullah (ra) anlatıyor: Bir sabah Resûlullah’ın huzurunda idik. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler [yahut aba giymişler] ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri, böyle yokluk içinde görünce, Peygamberimizin benzi attı, bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilâl’e emretti, o da ezan okudu ve kamet getirdi, sonra Peygamber namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı: “Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp, gözetmektedir.”32 meâlindeki âyetle Haşr sûresindeki: “Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın.”33 (meâlindeki) âyeti okudu ve “Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sâ’ buğdayından ve bir sâ’ hurmasından sadaka versin.” dedi ve “Yarım hurma bile olsa sadaka versin.” sözünü ilave etti. Bunun üzerine ensardan bir adam bir torba getirdi; o kadar ağırdı ki, zorla kaldırıyordu, hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sökün etti [herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi], yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm; sevincinden Resûlullah’ın yüzü gülüyordu, âdeta altın gibi parlıyordu. Resûlullah , “Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir; bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi, kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir; bununla beraber onların günahı da eksilmez.” buyurdu. (M2351 Müslim, Zekât, 69)

-----------------------------------------------------

 

İbn Mes’ûd’dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Âdem’in ilk oğluna ayrılır, çünkü o, adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. (B7321 Buhârî, İ’tisâm, 15; M4379 Müslim, Kasâme, 27)

-----------------------------------------------------

Kaynak: (GH) - Görsel Haber Editör: Görsel Haber
Yorumlar
Haber Yazılımı