Haber Detayı
27 Kasım 2020 - Cuma 15:39 Bu haber 232 kez okundu
 
Hayır Yollarının Çokluğu
...Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. (Bakara, 2/215)
DİNİ BİLGİLER Haberi
Hayır Yollarının Çokluğu

-----------------------------------------------------

...Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir... (Bakara, 2/197)

 

-----------------------------------------------------

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. (Zilzâl, 99/7)

 

-----------------------------------------------------

Kim salih bir amel işlerse, kendisi için işlemiş olur... (Câsiye, 45/15)

 

-----------------------------------------------------

Ebû Zer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır; marufu (iyiliği) emir, münkerden (kötülükten) nehiy de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz bunların yerini tutar. (M1671 Müslim, Müsâfirîn, 84)

 

-----------------------------------------------------

Ebû Zer (ra) anlatıyor: Bazı kimseler Peygamber’e : –Yâ Resûlallah, zenginler de bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar, (fakat onlar ayrıca) mallarının fazlasından sadaka veriyorlar, bizden daha çok sevap kazanıyorlar, dediler. Resûlullah : –Allah size sadaka verme imkânı bahşetmedi mi? Her tesbih bir sadaka, her tekbir bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadakadır.24 Marufu (iyiliği) emir bir sadakadır. Münkerden (kötülükten) nehiy bir sadakadır. Hatta eşlerinizle beraber olmanız bile bir sadakadır, buyurdu. Bunun üzerine: –Yâ Resûlallah, şehvetimizi tatminden dolayı da mı sevap var, dediler. Resûlullah : –Birisi bunu haram yoldan tatmin etseydi günah olmayacak mıydı? Helâl yoldan tatmin ettiğinde de (şüphesiz) sevap vardır, buyurdu. (M2329 Müslim, Zekât, 53)

 

-----------------------------------------------------

Ebû Zer (ra) rivayet ediyor: Peygamber bana şöyle dedi: Hiçbir iyiliği küçümseme; isterse bu, kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. (M6690 Müslim, Birr, 144)

 

-----------------------------------------------------

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir kimse sabah veya akşam mescide giderse, her gidişinde Allah Teâlâ onun için cennette yer hazırlar. (M1524 Müslim, Mesâcid, 285; B662 Buhârî, Ezân, 37)

 

-----------------------------------------------------

Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın, bir koyun paçası bile olsa, komşusunun ikramını hor görmesin. (B2566 Buhârî, Hibe, 1; M2379 Müslim, Zekât, 90)

 

-----------------------------------------------------

Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: İman yetmiş yahut altmış küsur bölümdür. Bunların en üstünü lâ ilâhe illâllâh sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür. (M153 Müslim, Îmân, 58; B9 Buhârî, Îmân, 3)

 

-----------------------------------------------------

Bir adam yol üzerinde bir ağaç dalına rastladı ve: “Şu dalı buradan kaldırayım da Müslümanlara zarar vermesin.” dedi ve bu yüzden cennetlik oldu. (M6670 Müslim, Birr, 128)

 

-----------------------------------------------------

Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse üç gün ziyadesiyle, bu cumadan diğer cumaya kadar olan (toplam on günlük) vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de (hutbeyi güzelce dinlemeyip) mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.25 (M1988 Müslim, Cum’a, 27)

 

-----------------------------------------------------

Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler. (M552 Müslim, Tahâret, 16)

 

-----------------------------------------------------

Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Serinlik(te kılınan) iki namazı (sabah ve ikindi namazlarını) kılan kimse, cennete girer. (B574 Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 26; M1438 Müslim, Mesâcid, 215)

 

-----------------------------------------------------

Câbir’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Her iyi (maruf) iş, sadakadır.

-----------------------------------------------------

Kaynak: (GH) - Görsel Haber Editör: Görsel Haber
Yorumlar
Haber Yazılımı