Haber Detayı
29 Kasım 2020 - Pazar 22:33 Bu haber 178 kez okundu
 
Galata Mevlevihanesi Müzesi
Restorasyonu yeni tamamlanan ilk büyük Mevlevi kuruluşu Galata Mevlevihanesi’dir.
KÜLTÜR-SANAT Haberi
Galata Mevlevihanesi Müzesi

Kulekapı Mevlevihanesi, halk arasında bilinen adıyla Galib Dede Dergâhı, yakın bir tarihe kadar da Divan Edebiyatı Müzesi isimlerini alan yapı bugün artık aynı isimle müze olarak kullanılmaktadır. Günümüze kadar gelebilen tek ahşap yapı olan Galata Mevlevihanesi Müzesi hakkında ne yazık ki bir müstakil çalışma vardır.

 

Can Kerametli tarafından kaleme alınan eser, yayınlandığı dönemin şartlarına göre baskısı ve fotoğraflarıyla göz doldurmaktadır. Bunda usta fotoğrafçı Sami Güner’in katkısı yadsınamaz. Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid Han dönemlerinin önemli devlet adamlarından biri ve aynı zamanda Mevlevihane’nin kurucusu olan İskender Paşa tanıtılarak kitaba başlanmıştır. Mevlevihane’de bulunan “Hâmûşân” haziresi ve Hasan Ağa Çeşmesi hakkında bilgi verildikten sonra, içeride bulunan türbeler bahsine geçilmiş ve burada yatan İsmail Ankaravî ve Şeyh Galib hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

 

Şadırvan, Âdile Sultan Sarnıcı ve günümüze kadar gelmiş ve iyi korunabilmiş esas yapı Semâhane’den bahsedilirken postnişinlerden Şeyh Arzi Mehmed Dede ile Kutb-ı Nayi Osman Dede’ye değinilmeden geçilmemiştir. Mevleviliğin kurucusu olan Mevlana Celaleddin Rumi’nin mistik felsefesi üzerinde durulurken tefekkür, aşk, müzik ve sema hususları hakkında öz bilgiler sunulmuştur. Mıtrıb ve mıtrıb heyeti, hünkâr mahfili, şeyh dairesi, Galata Mevlevihanesi’nin postnişinleri, Mevlevi sanat seçkinleri kitabın diğer ana başlıklarını oluşturmaktadır. Son olarak Mevlevihanenin haziresinde medfun olan Humbaracı Ahmet Paşa ve İbrahim Müteferrika gibi Osmanlı Devleti dönemi tarihî şahsiyetler hakkında malumat verilmektedir. Mevlevihane hakkında müzecilik bilimi üzerine yapılan tek çalışma bir yüksek lisans tezidir. Bu müzenin müdürlük görevini de ifa eden Yavuz Özdemir’e ait olan bu tezin, tek çalışma olması sebebiyle üzerinde durmamız gerekir. “Galata Mevlevihanesi Müzesi Koleksiyonlarının Çağdaş Müzecilik Anlayışı İçinde Değerlendirilmesi” başlıklı tezde, müze eserleriyle diğer malzemelerin kullanılarak müzenin interaktif biçimde günümüz ortamına kazandırılması temeli üzerinde durulmuştur.

 

Tezin giriş bölümünde müzenin genel durumuna değinilmiş, birinci bölümde tasavvuf, tarikat yapıları ve Mevleviliğin ortaya çıkışı ele alınmış, ikinci bölümde Osmanlı Devleti döneminde Mevleviliğin gelişim süreci ve İstanbul’daki Mevlevihaneler anlatılmış ve Mevleviliğin içinde ayrı bir yeri olan İstanbul Mevleviliği hususuna ayrıca işaret edilmiştir. Üçüncü bölümde, Galata Mevlevihanesi işlenmeye başlanmış, tarihî, karakteristik özellikleri ve birimleri hakkında malumat verilmiştir. Hemen alt başlıkta ise Galata Mevlevihanesi’nin müze olma sürecine geçilerek envanteri bulunan eserler hakkında bilgiler sunulmuştur. Değerlendirme ve sonuç bölümünde müze hakkında getirilen teklifler tartışılmıştır. Galata Mevlevihanesi’nin içinde yer alan iki türbe bu müzenin idaresinde bulunmakla beraber, İstanbul’da tarihî, mimari ve sanatsal “kıymeti haiz” türbelerin bağlı olduğu esas birim İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüdür.


 

Kaynak: Editör: Görsel Haber
Yorumlar
Haber Yazılımı