İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
base type nedir?
base type nedir?
base address nedir?
base address nedir?
Haber Detayı
02 Temmuz 2020 - Perşembe 20:58 Bu haber 657 kez okundu
 
Ermeni tehciri nasıl oldu?
Cihan Savaşı başlayınca ve Türkiye de buna karışınca, Ermeniler arasında büyük umutların uyandığı anlaşılıyor.
TARİH Haberi
 Ermeni tehciri nasıl oldu?

 Balkan Savaşında Balkan orduları karşısında bile çözülüveren Türk ordularının Rus, İngiliz, Fransız orduları karşısında hiç tutunamayacağı, savaş sonucunun kısa zamanda alınacağı hesab ediliyor olmalıydı. Nitekim 10 Ocak 1915'de Sarıkamış hezimeti' vuku buldu. Ertesi ay Çanakkale vuruşmaları başladı. 18 Mart zaferine rağmen, 25 Nisanda Gelibolu'ya çıkarma yapıldı. Fakat Ermenilerin hesapları bir kez daha yanlış çıktı. Ruslar, başarılarına rağmen, Doğu Anadolu'nun işgalini çok ağırdan aldılar. Türk ordusu da Çanakkale'de çözülmedi. Üstelik savaş 4 uzun yıl sürdü, 3. yıl Rusya'da ihtilal oldu ve Rus cephesi tamamen çöktü. Bütün bunları hesap edemeyen Ermeniler, Ruslara yardımcı olmak için 15 Nisanda Van bölgesinde ayaklandılar. 17'sinde Şitak, 18'inde Bitlis, 20'sinde Van içinde kanlı ayaklanmalar düzenlediler. Van'daki Ermeni mahallesi uzun süre direndi ve Mayıs ortasında RusErmeni birlikleri kenti ele geçirdiler.

 

Müslümanlar kılıçtan geçirildi ve Rus himayesinde bir Ermeni devleti kuruldu. Van bölgesine 250.000 kadar Ermeni toplandı. Ağustos başında Van bir kez elimize geçtiyse de tekrar Ruslar geri aldılar. Türkiye bu ölüm-kalım mücadelesindeyken Ermenilerin bu davranışları, savaşın başarılması için onların zararsız hale getirilmesi gerektiği kanısını verdi İT'ye. Böylece Ermenilerin savaş süresince cepheleri etkileyebilecek bölgelerden, yani özellikle Doğu Anadolu ve Mersin-İskenderun bölgesinden çıkarılarak Irak ve Suriye'nin içlerine yerleştirilmeleri (tehcir) tedbirine başvurulmaya başlandı. Ermeni isyanı Nisan sonlarında başladığına göre, Mayısta tehcir başlatılmış olmalıdır. 27 Mayıs 1915'de çıkarılan bir muvakkat kanunla orduya tehcir yetkisi verildi. 30 Mayıs günlü Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) kararıyla tehcir süresiz oluyordu, Ermenilerin boşalttığı köy ve kasabalar muhacirlere verilecek, buna karşılık Ermenilere mal ve mülklerinin karşılığı ödenerek, yerleştirildikleri bölgede eski düzeylerini bulmaları sağlanacak, yoksul olanlara da İskân İmkânları sağlanacaktı.

 

Fakat daha sonra, 26 Eylül 1915'de çıkan diğer bir muvakkat kanuna göre, tehcir edilenlerin mal ve mülkleri komisyonlarca hazırlanacak mazbatalar üzerine mahkemelerce tasfiye olunacaktı. Taşınmazların evkaf ve hazinece bedelleri -ödenecek, taşınırlar satılacak, elde edilen paralar sahiplerine verilecekti (Bayur III, 3, 40-6). Ermeni tehcirinin en kötü yönü, yolda başlarına gelenlerdi. Açlık, hava şartlan, hastalık, sefalet yüzünden birçok ölenler oldu. Ayrıca yağmacılık ve intikam gibi amaçlarla bazı yerlerde kendilerine kötülükler yapıldı, öldürüldüler. Ölen Ermenilerin sayısı konusunda çok çeşitli tahminler vardır. Ermeniler ve yandaşları bu sayıyı bir milyona kadar vardırıyorlar, Shaw'lar ise 200.000 olarak hesaplıyorlar (Shaw II, 315-6). 

Kaynak: Editör: Mehmet Aziz YÜKSEKDAĞ
Yorumlar
Haber Yazılımı