Haber Detayı
04 Kasım 2020 - Çarşamba 21:52 Bu haber 133 kez okundu
 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH)
SAĞLIK-YAŞAM Haberi
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar


1-AIDS (acquired ımmuno deficiency syndrom) > HIV (human ımmuno deficiency virus)
2-Sifiliz (ulcus durum, sert şankr) > Treponema pallidum (etken spiral bir mikroorganizmadır)
3-Gonore (bel soğukluğu) > Neisseria gonorrhea (gram negatif diplokok)
4-Scabies (uyuz) > Sarcoptes scabiei (akar-parazit)
5-Pediculosis pubis (pubis bitlenmesi) > Phtirus pubis
6-Hepatitis B > HBV (Hepatitis B Virüs)
7-Verruca veneralis (condyloma accuminata) > HPV (human papilloma virus)
8-Molluscum contagiosum > Pox virus grubundan MCV (molluscum contagiosum virüs)
9-Herpes Genitalis (Herpes simpleks tip 2, herpes progenitalis) > HSV (herpes simpleks virus)
10- LGV - LGİ (lenfogranüloma venerum, lenfogranüloma inguinale) > Chlamydia trachomatis
11-GV - Gİ (granüloma venerum, granüloma inguinale, donovanosis) > Calymmatobacterium granülomatis
12-Ulkus molle (yumuşak şankr, şankroid) > Hemofilus ducrey
13-NGU (nongonokoksik uretritler) > Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia
trachomatis (akıntı + disüri varsa uretrit düşünülmeli. Cinsel ilişkiden birkaç gün veya birkaç hafta sonra
ortaya çıkan disüri ve akıntı mevcuttur. Akıntı pürülan veya mukopürülandır)
14-Trikomoniasis > Trichomonas vaginalis
15-Cytomegalovirüs infeksiyonu > CMV (cytomegalovirüs)
16-Moniliasis > Candida albicans
—————————————————————————————————
AIDS: Kazanılmış immün yetmezlik sendromudur. Genelde multisistemik bir tablo olup hastalarda birçok mukokutanöz bulgu ve hastalığın görülme riski artmıştır. En sık görülen mukokutanöz

Bulgular: özefagusakadar yayılan kandidiasis, oral kıllı lökoplaki (epstein-barr  virüsüyle oluşan dilde beyaz alanlar), seboreik dermatit, kaşıntılı follikülit. İlaca bağlı reaksiyonlarda artış vardır. Stafilokok enfeksiyonları, zona, molloskum kontagiosum tablolarında sıklık artmıştır. Perianal siğillerde tedaviye daha dirençli hale gelme. Kaposi sarkomu; vasküler endotelden kaynaklanan bir tümördür ve HHV - 8 ile ilişkilidir, lezyonlar genellikle çok sayıdadır, internal organlarla deri etkilenir. Psöriasis hastalığında şiddetlenme vardır. Basiller anjiomatosis görülebilir.

Tanı: Anamnez, klinik ve laboratuar bulgularıyla tanı konur.

Ayırıcı tanı: Diğer CYBH grubundan ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Tedavi: Sistemik Antiviraller, İnterferon ve destek tedavisi verilir.

 

 

Tedavi: 

Diğer organ tüberkülozlarında olduğu gibi deri tüberkülozunda da kemoterapi en az 12 ay kullanılır. Tedavide en az iki ilaç kullanılmalıdır. İzoniazid (INH): tüm vücut sıvılarına ve sklerotik dokuya iyi penetre olur. Eskimiş, fibrotik lezyonlarda da etkilidir. Nöropati yapabilir. Uzun süre kullanıldığında direnç gelişir (5 mg/kg). Pirazinamid: izoniazide yanıt alınamadığı durumda kullanılır. GİS bozukluğu yapabilir. Rifampisin: hızlı bakterisit etki gösterir. 600 mg/gün. Vücut sıvılarını turuncuya boyar. Hepatotoksiktir. Etambutol: görme bozuklukları yapabilir. Streptomisin: ototoksik olduğu unutulmamalıdır.—- Skrofulodermada cerrahi girişim yapılabilir. Lupus vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutis küçük lezyonlarında cerrahi eksizyon, kriyoterapi veya elektrokoterden yararlanılabilir. Mutilasyonda plastik cerrahi yöntemler uygulanır. Tüberkülid tedavisinde antitüberkülo ilaçlara ek olarak yüksek doz C vitamini (1gr) kullanılabilir. Preparat Günlük Doz Yan Etkiler - İzoniazid 5 mg/kg Nöropati, akroparestezi, kramplar, hepatopati - Pirazinamid 20-35 mg/kg Gis bozukluğu, hematopoetik bozukluk, karaciğer bozukluğu - Rifampisin 10-12 mg/kg Bilirubin yüksekliği, bulantı, ateş, ekzantem, hepatopati - Etambutol 15-25 mg/kg Göz hasarı, nöropati - Streptomisin 15 mg/kg Denge kusuru, parestezi, ateş, nadiren de sağırlık.

Kaynak: Editör: Görsel Haber
Yorumlar
Haber Yazılımı