Akupuntur

Akupuntur

                           

HİKÂYE

“Shi ji isimli Çin tarihi biyografi kitabında M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Bian Que isimli gezgin bir doktorun hikâyesinden bahseder.

Guo krallığındaki bir prensin öldüğünü ve cenaze hazırlıkları yapıldığını görür, krala prensi hayata döndürebileceğini söyler, nabız muayenesinde prensin derin koma halinde olduğunu tespit eder ve bai hui (du-20) noktasını iğneleyerek prensin uyanmasını sağlar.”

Hikâye büyüleyicidir. Ölmüş prensi bir iğne ile yaşama döndürmek bir mucize kabul edilse bile buradaki mucize ne doktorun elidir ne de iğnedir. Buradaki asıl mucize prensin bedenidir ki ölüm düşeyinde bile üstelik hiçbir ilaç kullanılmadan basit bir iğne ile tedaviye cevap verip şifaya kavuşmasıdır. İkinci büyük paye Dr.Bian Que’nindir. Bir nabız muayenesiyle teşhisi doğru koyması ve doğru bir noktaya(DU -20) uygun tedavi uygulamasıyla elde ettiği şan ve şöhret onu günümüze kadar taşımıştır.

İnsan gerçek bir mucizedir. Bedeni harika bir sanattır. Doğru müdahalelere cevabı olağanüstüdür.

Çağları aşıp gelen hikâyedeki bu tedavi metodu ise günümüzde de hala çok etkili bir şekilde kullanılan Çin Tıp Sanatının (Traditional Chinese Medicine-TCM) en önemli unsuru olan AKUPUNKTUR ’dur.

 

AKUPUNKTUR

WHO(Dünya Sağlık Örgütü) Akupunkturu “İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak için tohum, iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamaları ifade eder.” diye tarif eder.

Görüldüğü gibi Akupunktur tedavisinde hastaya dışardan hiçbir ilaç vb. madde verilmez.

Akupunktur, vücuttun kendini yenilenmesini sağlayarak ve enerji akışının düzenleyerek etki eder.

Akupunktur, vücutta akupunktur noktası olarak adlandırılan ve hangi hastalıkta etkili oldukları bilimsel olarak tespit edilmiş bu özel noktalardan birine ya da birkaçına steril tek kullanımlık çelik, gümüş veya altın iğne batırılarak uygulanan bir tedavidir. Sadece hastalıkların tedavisinde değil aynı zamanda estetik amaçlı veya genel sağlık halinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da uygulanır. Akupunktur tedavisi seanslar halinde uygulanır. Nerdeyse ağrısız olan bu seanslar 20-40 dk sürer.

 Çocuklarda ve iğne fobisi olanlarda Akupunktur noktalarına iğne yerine lazer uygulanır buna da Lazer akupunktur denilir.

Felç geçirmiş hastalarda Akupunktur noktalarına uygulanan iğnelere düşük voltajlı elektrik verilerek Akupunktur etkinliği artırılır. Bu uygulama elektro-akupunktur olarak adlandırılır.

Akupunktur bir tedavi yöntemi olarak genelde tek başına kullanılagelmiştir. Ama günümüzde modern tıp ile diğer alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle birlikte başarıyla uygulama alanları hayli artmıştır.

 

TARİHÇESİ

Çincesi Zhen Jiu olan ve Çin’de 4000 yıldır uygulanan Akupunktur, tedavi yöntemlerinin en eskisi ve en iyi bilinenidir. Latince “acus”(iğne) ve “punctura”(batırmak/delmek) kelimelerinden oluşur. Anlamı noktaya iğne batırmaktır.

 

Bugün dünyanın her ülkesinde uygulanan Akupunktur, kimin tarafından bulunduğu pek belli değildir. Akupunktur hakkında ilk kitap Çin’de Nei King tarafından yazılmıştır. Bu nedenle Akupunktur günümüzde Çin Tıp Sanatı ile özdeşleşmiştir.

1601 Yılında G.Soulin de Morant Akupunkturu Avrupa’ya taşıdı.1823 yılında Lancet’te Akupunktur ile ilgili bilimsel makale yayınlandı.1972 yılında ABD Başkanı Nixon Çin’e seyahati sırasında muhabir James Raston apandisit ameliyatı oldu. Analjezi Akupunktur ile sağlandı. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) 1979 yılında Pekin’de Akupunktur sempozyumu düzenledi.

Akupunktur Çin’de doğdu ama bütün dünyaya yayılması Avrupa ve ABD sayesinde oldu. Böylece Hekimlik(bilimsel klinik veriler) ve Hikmet(TAO Felsefesi), Kadim Tıp ile Modern TıpDoğu Tıbbı ile Batı TıbbıKanıtta dayalı tıp ile yanıta dayalı tıp aynı noktada buluştu. Bilinen en eski tedavi yöntemi unvanına sahip olan Akupunktur bugün modern tıpta da hak ettiği prestije kavuşmuş durumdadır.

 

FELSEFESİ

 Akupunktur, kimine göre bir din, kimine göre bir felsefi sistem olan Taoizm’e dayanır. Taoizm’de temel fikir varlığın birliğidir(İbni Arabi’nin vahdet-i vücud(Varlığın birliği) inancı gibi). İnsanı,  toplumu ve kâinatı birlikte ele alır ve bunların uyumu ve denge halinin korunması üzerinde durur. Bunu da Yin – Yang Teorisiyle açıklar(Her şey kendi zıttı ile mevcuttur. Bu zıtlık anarşik değil uyum üzerinedir(Fert toplum, yaşam çevre,  Gece gündüz, pozitif negatif, madde enerji gibi).

Taoizm’de EVRENİN OLUŞMASI felsefesi modern fiziğin kuantum mekaniğiyle ortaya attığı big bang(büyük patlama) teorisiyle büyük bir benzerlik taşır( Sema ve arzın henüz şekilleri yoktu. Bu, kararsız ve taayyün (görüntü haline gelmemiş) etmemiş, şekilsiz bir akıcılık hali idi (plazma hali). Bu hale büyük başlangıç denmekteydi. Büyük başlangıç bir kusursuz boşluk üretti. Kusursuz boşluk evreni üretti) . Evren hayat veren enerjiyi üretti (çiy). Hayat veren enerjinin hafif olanları gökleri(Yang) ağır olanları(Yin) ise yeri oluşturdu).

Batı felsefesi doğayı kontrol altına almaya çalışırken Tao felsefesi doğayla uyum içinde yaşamayı öneriyor. Bu bakış açısı geleceğin tıbbı olarak adlandırılan bütüncül tıp yaklaşımına da uygun düşmektedir.

Akupunktur,  “Akupunktur noktası” olarak tespit edilen alana belli bir teknikle altın, gümüş veya çelik iğne batırarak “hasta” ve “hastalıkları” tedavi etme yöntemi olarak meşhur olsa da aslında bunun çok ötesinde bir kapsayıcılığa sahiptir. Çin Tıbbının (Traditional Chinese Medicine-TCM) omurgasıdır. Temeli Akupunktur olan TCM, iğne tedavisinden moksibusyona(Bitkilerin ısıtılması ve yakılmasıyla yapılan bitkisel bir tedavi metodu), herbalden(bitkisel ilaçlar) Qigonga(Uzakdoğu dövüş sanatına ilham veren bir dizi egzersizler), kupadan masaja, sağlıklı beslemeden doğa ile uyumlu yaşam tarzına, detokstan zihni ve kalbi arınmaya kadar hayatın her alanıyla ilgilenerek temel tıbbı kapsayıcı koruyucu bütüncül bir anlayışla ele almış bunu da sağlıklı yaşam felsefesi konsepti içinde sunmuştur.

 

Akupunktur, ” Hasta” ve “hastalık” yerine Yin-yang dengesizliği kavramını ve beş element teorisini kullanır. Bu dengesizlik tabiatta, toplumda,  kişiler arası ilişkilerde olabileceği gibi vücut organlarının fonksiyonlarında ve/veya yapısında da olabilir. Hastalıkların fizyolojisi, patolojisi, teşhis ve tedavisinin tüm kademelerini Yin-Yang ve Beş Element(Ateş, Toprak, Metal, Su, Ağaç) teorisiyle açıklar.

Akupunktur, dengesizleşen Yin-Yangı yeniden denge haline getirerek hastalıkları tedavi ettiği gibi kişiye sağlıklı bir yaşam ortamı da sağlar. Böylece kişinin beden, zihin ve ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi yanında toplum sağlığı ve toplumsal uyumu önceleyen ve doğal yaşamı özendirerek kapsamlı bir koruyucu hekimlik sunar.

 

UYGULAMA ÇEŞİTLERİ

Vücut akupunkturuna makro system, diğer organ akupunkturuna da  mikro sistem akupunkturu denir. Bunların içinde en iyi bilinen ve en çok bilimsel araştırma konusu olan mikro sistem kulak akupunkturudur.

Vücut akupunkturunda Çin'deki uygulamalar akupunktur felsefesine göre vücut enerji akışına uygun belli bir sıralama ve disiplin içinde yapılırken özellikle Avrupa ve ABD ülkelerinde ise klinik etkinlik verilerine göre hangi hastalık için hangi akupunkturu noktası/noktaları kullanılacak ise sadece oralar iğnelenir ve bu nedenle genelde daha az nokta iğnelenir.

Çin'deki uygulamalar önce beş elemente göre Shaoyin mi Jueyin mi Taiyin mi  diye enerji seviyesi belirlenir  sonra yuan noktaları ile sistem açılır daha sonra Yin-Yang dengesizliğine göre tonifikasyon mu sedasyon mu yapılacak buna karar verilir. Bu nedenle Çin usulü akupunktur uygulamaları ustalık ve bilgelik ister.

 

VÜCUT AKUPUNKTURU akupunktur denildiğinde vücut akupunkturu akla gelir. 657 akupunktur noktası(wong weig tarafından tanımlanan), 12 çift meridyen, 2 tek meridyen,8 ekstra meridyen  ve 15 ana kolleteral vücutta tanımlanmıştır.

KULAK AKUPUNKTURU Çok etkili bir akupunktur çeşididir.  Çin kulağı akupunkturu  ve Nogier(Fransız ) auriculotherapy diye iki çeşidi vardır. Çin kulak akupunkturu uygulaması çok sadedir ama Fransız ekolu (Nogierkulak akupunkturu çok ayrıntılıdır.  Her organın kulaktaki yansıması olan ve visserokutanos refleks ile açıklanan 0.2-0.3 mm alanda tespitedilebilen refleks zonlar sayesinde hem organ hasarı rahatlıkla tespit edebilir hem de tedavisi nokta atışıyla başarıyla yapılabilir.

 

YÜZ AKUPUNKTURU(estetik akupunktur) Çin imparatoriçesi tarafından yaşlanma karşıtı ve gençleştirme amaçlı kullanılmış ve bugün önemli bir kullanım alanına sahiptir.12 seanslık bir uygulama ile 5 yaş gençleştirme sağlanabiliyor.

 

BURUN AKUPUNKTURU

EL AKUPUNKTURU (Sujok-Suchzok)

 AKUPUNKTUR ETKİ MEKANİZMASI

Akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücut kendini yenileme mekanizmasını devreye alır ve enerji akışını düzene sokar.

Akupunktur uygulaması sırasında lokal, bölgesel, merkezi etkiler oluşur.

a-Lokal etki: a-İğnenin yol açtığı zedeleme b-Akü etkisi: İğne ve cilt arası elektiriksel ve ısı potansiyel farkı nedeni ile mikro enerji kaynağı gibi hareket etmesi

b-Bölgesel etki: Refleks arklar vasıtasıyla 2-3 dermatom aynı anda etkilenebilir. Kutano-visseral refleks varlığı gösterilmiştir. Bir iç organ disfonksiyonu çoğu zaman ilgili dermaton alanında ağrı hypoestezi veya hyperestezi, vs oluşturabilir. Ağrılı alan veya ilişkili meridyene akupunktur uygulanınca semptom azalır veya kaybolur. Back Shu pointlerde de olduğu gibi bir meridyen üzeri akupunktur uygulaması spesifik organ üzerine etkir veya birkaç farklı nokta(Bl 13,Bl 37,Cv 12)aynı organı etkiler(akciğer gibi).

 

c-Merkezi etki(pomeranz

1.Akupunkturun ağrı kesici (Analjezik) Etkisi

Akupunktur uyarımı sonrası metenkefalin ve de B endorfin (Vücudun ürettiği morfinler) seviyesi artar bu da ağrının azalması ve kişinin rahatlaması sakinleşmesi açısından önem taşır.  Akupunktur analjezisinde talamusun önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir.

2-Akupunkturun etki mekanizmasının en önemli adımınörofizyolojik etkisidir/otonom sinir sistemini dengeleyici etkisidir(Otonom sinir sistemi iç organların çalışmalarını sürekli ve otomatik olarak kontrol eder. Otonom Sinir Sistemi, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme fonksiyonlarını ayarlar ve düzenler. Otonom sinir sistemi iç organ sistemlerini vücut sıvıları içindeki su, elektrolit, asit, baz dengesini de kontrol altında tutmaktadır (Homeostatik etki). Aynı şekilde damarlar üzerinde vasokonstrüksiyon- vasodilatasyon (kasılma gevşeme) yaparak hipertansiyon tedavilerinde, mide  uyarılarak mide hareketlerinin ve asidinin azaltılması sonucu gastrit ve duadenal (On iki parmak barsağı) ülser tedavilerinde çok faydalıdır).

3-Akupunkturun bağışıklık sistemini güçlendirici(İmmunomodulatör) etkisi( kandaki akyuvarlar(lökosit ve lenfosit) ın arttığı aynı zamanda lökositlerin fagositoz dediğimiz bakteri ve virüsleri yok etme gücünü artırdığı tespit edilmiştir. Özellikle T lenfositlerin (Alyuvarlar) salgıladığı interferon seviyesinde belirgin bir artış bulunmuştur.))

4-Akupunkturun sakinleştirici(Sedatif )etkisi(Akupunktur tedavisi süresince beyin aktivitesi değişir EEG’de delta ve teta dalgaları azalırken beta dalgaları artar. Bu da kişilerin uyumasını ve stresten arınmalarını sağlar. Sonuçta akupunkturun sedatif etkisi dolayısıyla epilepsi, ilaç bağımlılığı, fobi, anksiyete(özellikle sigara bağımlılığı tedavisinde )etkilidir.

5-Akupunkturun psikolojik-nörolojik etkisi

(Akupunktur beyinde dopamin ve beta endorfin salgısını artırarak sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri olur. Ayrıca akupunkturun antidepresan etkisi de vardır. Bunu vücuttaki serotinin salgısını artırmakla gerçekleştirir.)

 

Akupunktur Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Ağrı tedavisi başta olmak üzere özellikle obezite(zayıflama),infertilite(kısırlık, özellikle tüp bebek destek tedavisine destek olarak) ,kas-iskelet sistem hastalıkları( bel ağrısı, bel fıtığı, siyatalji) , ruhsal hastalıklarda(depresyon) , nörolojide(migren), bağımlılıkta(sigara, alkol bırakma) ve insomnia(uykusuzluk) gibi birçok hastalıkla başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Teknolojik gelişmeler sayesinde ve WHO öncülüğünde kontrollü klinik çalışmalarla Akupunkturun etkinliği modern bilimin verileriyle de ortaya konmuş durumdadır.

 Radyoterapi ve/veya kemoterapinin olumsuz etkileri

 Alerjik rinit (saman nezlesi dahil)

 Safra koliği

 Depresyon (depresif nevroz ve inme sonrası depresyon dahil)

 Dizanteri (akut basiller)

 Primer dismenore

 Akut epigastralji (peptik ülserde, akut ve kronik gastritte, gastrospazmda)

 Yüz ağrısı (kranio mandibular hastalıklar dahil)

 Baş ağrısı

 Esansiyel hipertansiyon

 Primer hipotansiyon

 Doğumun indüksiyonu

 Diz ağrısı

 Lökopeni

 Bel ağrısı

 Fetusun malpozisyonunun düzeltilmesi

 Sabah bulantısı

 Mide bulantısı ve kusma

 Boyun ağrısı

 Dental ağrı (diş ağrısı ve temporomandibular disfonksiyon)

 Periartrit(omuz)

 Ameliyat sonrası ağrı

 Renal kolik

 Romatoid artrit

 Siyatik

 Gerilme (burkulma)

 İnme

 Tenisçi dirseği

WHO(Dünya Sağlık Örgütü) öncülüğünde yapılan Kontrollü klinik çalışmalarda akupunktur tedavisinin etkili olduğu ispatlanan hastalıklar

Akupunkturun tedavi edici etkinliğinin gösterildiği, fakat daha fazla kanıta ihtiyaç olan durumlar

 Karın ağrısı (akut gastroenterit veya

gastrointestinal spazma bağlı)

 Akne vulgaris

 Alkol bağımlılığı ve detoksifikasyon

 Bell paralizisi

 Bronşial astım

 Kanser ağrısı

 Kalp Nevrozu

 Kolesistit

 Kolelitiazis

 Stres sendromu ile başetme

 Kapalı kafa içi yaralanma

 Diyabet (insüline bağımlı olmayan)

 Kulak ağrısı

 Epidemik hemorajik ateş

 Burun kanaması (basit, genel ve lokal

bir hastalığa bağlı olmayan)

 Göz ağrısı

 Kadın infertilitesi (Kısırlık)

 Yüz spazmı

 Kadın üretral sendromu

 Fibromiyalji ve fasiit

 Gastrokinetik rahatsizlık

 Gut artriti

 Hepatit B virüsü taşıyıcısı durumu

 Herpes zoster

 Hiperlipidemi

 Hipo-ovarianizm

 Uyku bozukluğu

 Doğum ağrısı

 Laktasyon eksikliği

 Premenstürel sendrom

 Kronik prostatit

 Pruritis

 Radiküler ve psödorediküler ağrı

sendromu

     Primer reynaud sendromu

 Tekrarlayan alt idrar yolu enfeksiyonu

 Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu

(organik olmayan)

 Meniere hastalığı

 Post herpetik nevralji

 Nörodermatit

 Obezite

 Afyon, kokain ve eroin bağımlılığı

 Osteoartrit

 Endoskobik muayeneye bağlı ağrı

 Tromboanjitis obliteransa bağlı

ağrı

 Polikistik over sendromu

 Çocuklarda ekstübasyon sonrası

 Ameliyat sonrası iyileşme dönemi

 Refleks sempatik distrofi

 Travmatik idrar retansiyonu

 Şizofreni

 İlaçla indüklenen sialism

 Sjögren sendromu

 Boğaz ağrısı (tonsillit dahil)

 Omurga ağrı (akut)

 Boyun tutukluğu

 Temporomandibular eklem

disfonksiyonu

 Tietze sendromu

 Sigara bağımlılığı

 Tourette sendromu

Ülseratif kolit (kronik)

 Böbrek taşı

 Vasküler demans

 Boğmaca (pertussis)

 

Sadece bireysel kontrollü çalışmalarda etkili olduğu bildirilen, ancak geleneksel tedavilerin zor olduğu durumlarda akupunkturun denemeye değer olduğu hastalık ve semptomlar

    Kloazma (gebelik maskesi)

 Koroidopati                                        Renk körlüğü

 Sağırlık                                              Hypophrenia (nedensiz mutsuzluk, zihinsel zayıflık)

 İrritable kolon sendromu                    Omurilik yaralanmasında nöropatik mesane

 Pulmoner kalp hastalığı (kronik)        Küçük havayolu obstrüksiyonu

Modern medikal bilgi ve tecrübeye sahip ve izlem (monitörizasyon) imkanı olan uzmanların akupunktur tedavisini uygulayabileceği durumlar

 Kronik akciğer hastalığında nefes darlığı

 Koma

 İnfantil konvülsiyonlar

 Koroner kalp hastalığı (anjina pektoris)

 Bebeklerde, küçük çocuklarda ishal

 Çocuklarda ensefalit, viral (geç evre)

 Progresif bulbar ve psödobulbar paralizi

 

AKUPUNKTUR İÇİN KONTRENDİKASYON

Akupunktur şu durumlarda uygulanmaz;

Acil durumlarda

Kanama diatezi olan hastalar

Gebelikte ilk üç ayda alt karın bölgesi, 2. ve 3.trimestirde üst abdomen ve lumbosakral bölgelere ve gebede yoğun uyarı veren noktalara akupunktur uygulanmaz.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ